Tag: pesimizam

Jasan Pogled

Optimistički pesimizam

Ako, recimo, zaključite kako je sve besmisleno, onda to ne može biti sasvim besmisleno, jer ste već svjesni da je besmisleno i ta svijest o besmislenosti, samim tim, daje neki smisao. Znate na šta mislim? Na neki optimistički pesimizam.  Čarls Bukovski On je ne­po­pra­vlji­vi op­ti­mi­sta. Valj­da ga zbog to­ga u […]