Tag: pisma

Notes

Ciceron – Pisma prijateljima

Tulije pozdravlja svoju Terenciju, Tulijicu i Cicerona Započeto u Solunu, završeno u Draču, 25. novembra 58. pre n.e. Mnogi mi pišu, a svi pričaju da su tvoja hrabrost i čvrstina neverovatni i da si neumorna i duhom i telom.1 Jadan li sam ja! Da baš ti, tako čestita, pouzdana, poštena […]

Anatomija Fenomena

Čeznem da ti kažem najdublje riječi [Tema: Pisma]

Lju­bav­na pi­sma kao dio epi­sto­lar­ne knji­žev­no­sti kroz isto­ri­ju iz­no­si­la su in­ten­zi­tet osje­ća­nja, strast, raz­o­ča­ra­nje, tu­gu, bol, pat­nju, če­žnju, žud­nju, nje­žnost, jad i ra­dost, ra­stan­ke i po­nov­ne sa­stan­ke. Sva ta osje­ća­nja mo­gla su u pot­pu­no­sti da se is­ka­žu sa­mo na pa­pi­ru. U an­tič­koj knji­žev­no­sti do­pi­si­va­nje se nje­go­va­lo kao po­se­ban vid re­to­ri­ke, […]

Notes

Dugi rat Rebeke Vest

Iz pisama Rebeke Vest Kada je 1957. godine Rebeka Vest (Rebecca West) dobila najviše francusko priznanje, Orden legije časti, a dve godine kasnije i visoko priznanje svoje zemlje, Dama ordena Britanske imperije, bio je to vrhunac zvaničnih priznanja i počasti ženi koja je na neki način svojom izuzetno plodnom i […]

Anatomija Fenomena

Bulat Okudžava – Tri pisma Danilu Kišu [Tema: Kiš]

Priredila Mirjana Miočinović Dragi Danilo! Hvala za čestitke. Pisao sam pismo Ljonji ., ali sam, verovatno, pogrešio adresu. Prenesi mu pozdrav. Kako tvoja literatura? Piši mi. Grlim te, tvoj Bulat P.S. Ako možeš, pošalji svoju fotografiju. Dragi Danilo! Od tebe ni glasa. Šteta. Jesi li dobio moju knjigu? Bio sam […]

Hronike Otpora

Pino Tomažič ’41: Među milionima ljudi koji će morati da izgube svoje živote, biću samo jedan od mnogih [Tema: Pisma]

Pino Tomažič ’41: Među milionima ljudi koji će morati da izgube svoje živote, biću samo jedan od mnogih Poslednje reči ljubavi: Umirali su, a tako su voleli da žive. Imali su osamnaest, dvadeset ili trideset godina kada su morali da umru. Ali, ma koliko to saznanje bilo surovo i neumitno, […]

Anatomija Fenomena

Branko Ćopić: Pismo Ziji Dizdareviću, književniku ubijenom u Jasenovcu 1942. [Tema: Pisma]

Pismo Branka Ćopića Ziji Dizdareviću, književniku ubijenom 1942. godine u Jasenovcu. Radi se o uvodnom tekstu Ćopićevog djela “Bašta sljezove boje” Dragi moj Zijo, Znam da pišem pismo koje ne može stići svom adresantu, ali se tješim time da će ga pročitati bar onaj koji voli nas obojicu. Kasna je […]