Tag: promjena scene

Konkursi

Podrška međunarodnoj saradnji u oblasti izvođačkih umjetnosti.

Fondacija Robert Boš (Robert Bosch Stiftung) je, u saradnji sa Medjunarodnim teatarskim institutom, raspisala konkurs za grant program “Promena scene” (Change of Scene), osnovan 2012. godine radi podrške medjunarodnoj saradnji u oblasti izvodjačkih umetnosti. Program “Promena scene” promoviše medjunarodnu razmenu i ohrabruje aktuelne diskurse i socijalne promene u zemljama Istočne […]