Tag: ruža

Anatomija Fenomena

Ruža: Saint-Exupéry [Tema: Kiš]

Ruža ponikla međ zvezdamaruža golfskih struja nebaruža sa mesecalepa kao eksplozija čelika u vazduhu Ruža boje aluminijumaruža boje olovnog nebaruža boje kišonosnog oblaka gledanog odozgoolovnoplava ruža ruža sa laticama od kazaljkiruža ponikla u pesku pustinjeruža sa srcem dečakaruža – čovek ruža – sanjalicaruža – pesnikruža – ptica Ruža pogođena sačmom […]

Anatomija Fenomena

Paracelsusova ruža [Tema: Borhes]

De Quincey. Writings, XII, 345 U radionici, koja je zapremala obje podrumske prostorije, Paracelsus je zamolio svog Boga, svoga neodređenog Boga, nekog Boga, da mu pošalje učenika. Mračilo se. Vatra u kaminu je tinjala, stvarajući titrave sjene. Paracelsus nije smogao snage da ustane i zapali željeznu svjetiljku. Ophrvan umorom, zaboravio […]

Art

Kapi – Živi u zemlji ruža

Živi u zemlji ruža. Spava na ružinim laticama. Izjutra se krijepi slatkim od ruža. Lijepo je biti gospodar zemlje koja miriše. Prvi put sam sedla konja, baca se na sedlasta leđa, juri galopom, satire pratnju za sobom. Zubima steže trnoviti bokor, krv mu na usta udara. Izlazi iz zemlje ruža, […]