Tag: šarl bodler

Anatomija Fenomena

Bodlerovo uništenje [Tema: Bodler]

U jednom eseju o pesniku Teodoru de Banvilu, Bodler daje veoma upečatljiv prikaz modernog pesništva. Izjavljuje da su hiperbola i apostrofa kao forme jezika ne samo podobne nego i krajnje nužne u lirskoj pesmi, a dalje tvrdi da moderna umetnost ima bitno demonsku tendenciju. I reklo bi se da ta […]

Notes

Bodler – pariski dendi i rebel [Tema: Bodler]

Pre ravno dvesta godina – 9. aprila 1821. u Parizu je rođen pesnik „Cveća zla“, zbog koga je bio osuđen i koje do danas fascinira. Šarl Bodler otelovljuje na amblematičan način duh moderne u poeziji i umetnosti. Pariz u 19. veku je magični topos moderne poezije i umetnosti, koji nije […]

Notes

Žan Starobinski – Melanholija u ogledalu: tri čitanja Bodlera [Knjiga dana]

  (Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije) Izdavač: Karpos Nova čitanja i novi prevodi Bodlera Piše: Aleksandra Đurić Žan Starobinski, teoretičar kulture i profesor istorije ideja na Ženevskom univerzitetu, iako po profesiji psihijatar,svoje bavljenje melanholijom nije ograničio isključivo na polje medicine, već je ideju “saturnovsko-crnožučne bolesti” tumačio kroz analize dela filozofa, […]