Tag: šef

Jasan Pogled

Čaj od nane

Ni­ti imam, ni­ti sam imao, ni­ti ću, sla­va Bo­gu, hva­la Še­fu i par­ti­ji, ima­ti na­ro­či­te li­der­ske am­bi­ci­je. Ko me zna, zna i šta mi­slim o to­me, a i ko me ne zna, zna da se to ne­ka­ko i ne sla­že sa mnom, mi­slim to – li­der­stvo. Li­der je ne­ka­ko, ka­ko […]

Art

I nebo je prevara

Prevario si me. Dobro si me prešao što si umro. Tako, odjednom. Bez bolesti, bez najave. Tek tako, odeš na popodnevno spavanje i više ne ustaneš. Prevario si me i nije fer. Ćak sam osjetila, tog popodneva, dok si ti u sobi spavao, kao da je neko izašao iz stana […]