Tag: spartanac

Jasan Pogled

Spartanac

Bo­lje je da si ostao u pre­dač­koj za­bi­ti, pa da ra­steš kao bu­kva, da za­mi­ri­šeš na po­ko­še­no si­je­no i bi­stro ne­bo, da ću­tiš kao ka­men… Bo­lje da ni­je­si ni do­la­zio iz te za­bi­ti, jer sve što si re­kao bi­la je ne­i­sti­na i sve što si ura­dio bi­lo je na­o­pa­ko… A […]