Tag: staljinizam

Anatomija Fenomena

Sveta Simona [Tema: Kiš]

Gospođa Simon de Bovoar nema, sada, na kraju života praveći svoj intelektualni bilans, nema, kaže, šta sebi da prebaci. Ona je, zajedno sa Žan-Polom, i uz Žan-Pola, proživela jedan egzemplaran život, pa sada govori samozadovoljno kao kakva nova svetica, sveta Simona: žandarka i sveta Tereza u istom licu: pisala je, […]