Tag: Sveske

Anatomija Fenomena

Ako bih svakog dana imao hrabrosti da urlam po petnaest minuta, bio bih savršeno uravnotežen [Tema: Sioran]

27. sept. 1959. Od mučnine do mučnine, od bolesti do bolesti; Kuda idem? Osećaj korenite nemoći pred svim. Uskraćen rođenjem. S istim pravom kao i Dobro, Zlo je stvaralačka snaga. Od ovo dvoje ono je ipak najaktivnije. Jer Dobro često džabalebari. Nekada mi ni dan ne bi prošao bez nekoliko […]

Anatomija Fenomena

Sve nestaje zauvijek [Tema: Sioran]

Kriza dosade koju sam osjetio u petoj godini (1916) jednog poslijepodneva neću nikad zaboraviti, bilo je to moje prvo i istinsko osvještenje. To poslijepodne dan je mog rođenja kao svjesnog bića.Ko sam bio prije svega? Biće i ništa više. Moje ja počelo je tim neskladom, tim otkrićem što ukazuje na […]

Anatomija Fenomena

Ja sam čovjek koji sve razara [Tema: Sioran]

Ljekar kojeg sam jučer posjetio zbog svoje utrobe pita me „pomišljam li na samoubojstvo“. „Čitav život samo o tome mislim“, odgovorio sam. Pogledao me zadovoljno, hoću reći neotesano. * Večeras, tokom uobičajene šetnje Luksemburškim parkom, stalno sam pjevušio španjolske napjeve, dosta glasno, čini mi se, jer su se svi osvrtali. Bio […]