Tag: tomas man

Anatomija Fenomena

Žorž Bataj – Niče i mit o pobeđenoj Nemačkoj [Tema: Niče]

Niče i mit o pobeđenoj Nemačkoj Povrh toga, Tomas Man je sklon da povezuje nesreće svog junaka s nesrećama Nemačke… U meri u kojoj predstavlja transfiguraciju Ničeovog života, Leverkinov život prenosi život onoga prvog u vreme ratova, to jest urušavanja Nemačke. Priča, koja se pripisuje jednom od muzičarevih prijatelja, navodno […]