Tag: uliks

Anatomija Fenomena

Uliks, sudska odluka [Tema: Džojs]

Džojsov Uliks je prvi put u celini, kao knjiga, objavljen 1922. godine u Parizu (Sheakspire and Company). Četiri godine ranije, počelo se sa njegovim izlaženjem u vidu pojedinačnih epizoda u Maloj reviji (The Little Review), književnom časopisu čije je sedište prvo bilo u Čikagu, a zatim u Njujorku. Časopis su osnovale Margaret Anderson (Margaret […]

Anatomija Fenomena

Otključavanje Uliksa [Tema: Džojs]

Uliks! Prvi put sam ga čitao pre 35 godina, kao student književnosti, početkom osamdesetih (u Gorjanovom prevodu iz 1957). Ali iako je Džojs važio za oca moderne književnosti, a Uliks (ili Ulis)1 za kapitalnu knjigu 20. veka („biblija modernističke proze!“, govorili su), ja sam je odložio na policu – kao […]