Tag: vlast

Hronike Otpora

O dužnosti građanina da bude neposlušan

Piše: Henrik Dejvid Toro Preveli Zora Minderović i dr Predrag Novakov Naslov originala Henry David Thoreau Civil Disobedience and Other Essays   Od sveg srca prihvatam moto: „Najbolja je vlada koja najmanje vlada”, i voleo bih da vidim da se to ostvaruje brže i sistematski. Kad se taj princip sprovede, […]

Jasan Pogled

Jare i pare

Ka­ko to mi­sliš – mo­že i jed­no i dru­go, moj ze­mlja­če? Pa mi on­da po­da­sti­reš onu pra­sta­ru pri­ču o umi­lja­tom jag­nje­tu kao je­di­nu isti­nu gre­šno­ga ži­vo­ta. I svi te slu­ša­ju i svi ti se ne­ka­ko di­ve jer mi­sle da si na pra­vom pu­tu ko­me ne­ma kra­ja. A sva­ki put se, […]

Jasan Pogled

Čaj od nane

Ni­ti imam, ni­ti sam imao, ni­ti ću, sla­va Bo­gu, hva­la Še­fu i par­ti­ji, ima­ti na­ro­či­te li­der­ske am­bi­ci­je. Ko me zna, zna i šta mi­slim o to­me, a i ko me ne zna, zna da se to ne­ka­ko i ne sla­že sa mnom, mi­slim to – li­der­stvo. Li­der je ne­ka­ko, ka­ko […]

Jasan Pogled

Meša Selimović – O vlasti

  Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije se nekako može izliječiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok. Zbog nje se ubija, zbog nje se gine, zbog nje se gubi ljudski lik. Neodoljiva je kao čarobni kamen, jer pribavlja moć. Ona je duh iz […]

Jasan Pogled

Etienne de La Boétie: Budite odlučni u tome da ne želite više služiti i – eto vas slobodnih.

Etjen de la Boesi (1530-1563) je 1548. godine, sa svojih 18 godina, napisao delo “Rasprava o dobrovoljnom ropstvu” (Le Discours de la servitude volontaire), “u slavu slobode a protiv tiranije”, sa večito aktuelnim pitanjem zašto se potlačena većina ne pobuni. Iz rasprave: Hteo bih, ovom prilikom, da shvatim kako to […]

Jasan Pogled

Mihail Bakunjin – Moć kvari najbolje

Država nije ništa drugo do dominacija i iskorištavanje, regulisano i sistematizovano. Pokušaćemo to pokazati ispitivanjem posledica upravljanja masama ljudi od strane manjine, na početku inteligentne i posvećene kao u, ako hoćete, idealnoj Državi, zasnovanoj na slobodnom ugovoru. Pretpostavimo da se upravljanje prepusti samo najboljim građanima. Na početku ovi građani su […]

Jasan Pogled

Tvrđava

Zaustaviće te na svakom koraku, ogadiće ti svaki pokušaj, ponudiće ti bezbroj dokaza da je najbolje ćutati, mirovati, gledati iz prikrajka. Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dvije se nekako mogu izlječiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok. Zbog nje se ubija, zbog nje […]