Tag: Vučić

Jasan Pogled

Jarani

Vi­so­ki su, ni­je da ni­je­su. A i osmje­hu­ju se po­ne­kad. Da se na­je­žiš. I ima­ju onaj ne­do­ku­či­vi, ne­sa­zna­tlji­vi, neo­do­lji­vi po­gled. Da te spo­pad­nu žmar­ci. Po­gled vla­sto­dr­žač­ke mo­ći. To je to, valj­da. Mo­gu sa­mo da pret­po­sta­vim. Mi­slim, ni­ka­da ni­je­sam bio na vla­sti, osim dva man­da­ta ko­je sam pro­veo na mje­stu pred­sjed­ni­ka […]

Notes

Ranicki: Nemačka, Nemačka iznad svega

Piše: Momčilo Đorgović Marsel Rajh Ranicki: Moj život Stylos art, Novi Sad, 2005.   Danas premijer Aleksandar Vučić izjavljuje da je Nemačka najvažnija zemlja za Srbiju. Koliko juče prethodni premijer dr Zoran Đinđić, koji je doktorirao u Nemačkoj i koji je počeo da uspostavlja mostove sa vladom u Berlinu, zverski […]

Jasan Pogled

Hajde da se volimo

Čekao čovjek, čekao, pa dočekao domaćine po mjeri. Braću po oružju iz onih davnih vremena kad su svi bili neko drugi, a sada su svi prvi. Došao čovjek u Beograd, pa šta? Pa ništa. U Beograd mnogi dolaze, ništa neobično. Neobično je što ga nije bilo desetak godinica i neobično […]

Jasan Pogled

Laboratorija

Sastaše se stari znanci, stari dugari, Milo i Ivica. Nekome bi više odgovaralo Ivan (da ne konstatujemo Grozni) i Miloica (umalo ne zucnuh – mali). Bili su zajedno mnoge bitke, kobajagi se malo i svađali uz bezopasno prangijanje, pa su, nakon svega, opet tamo gdje su i bili – u […]