Tag: žan pol sartr

Anatomija Fenomena

Humanizam, sloboda i nasilje: Sartr vs Kami [Tema: Kami]

Uvod Teoretsko promišljanje humanizma i nasilja u nji­hovim književnim i filozofskim djelima glavni je razlog raskida višegodišnjeg odnosa dvojice prija­telja, ali i dvojice najznačajnijih francuskih poslije­ratnih intelektualaca. Naravno, radi se o Sartru i Ka­miju. Raskid, razlaz, prekid, ma kako nazvali ovu ljud­sku situaciju, zna biti vrlo bolna životna epizoda. Ljubavni […]

Notes

Žan Pol Sartr

Život i delo Žan-Pola Sartra (Jean-Paul Charles Aymard Sartre, 1905– 1980) obeležili su francuske intelektualne krugove posle Drugog svetskog rata. Sartr je studirao filozofiju, a kolege su mu bili Remon Aron (Raymond Aron, 1905–1983), Moris Merlo-Ponti (Maurice Merleau-Ponty, 1908–1961) i Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir, 1908–1986). Simon de Bovoar […]

Notes

Žan-Pol Sartr i Simona de Bovoar: Filozofija sa mnogo seksa

Ponekad se kaže da egzistencijalizam predstavlja više raspoloženje nego filozofiju, te da njegovo poreklo možemo pratiti do patnjom obuzetih romanopisaca XIX veka, i još dalje, do Bleza Paskala, koga je užasavala tišina beskonačnih prostora… Piše: Sara Bejkvel … i dalje od toga, do Svetog Avgustina i njegovog samopreispitivanja, i još […]

Notes

Miodrag Lekić: Sartr i Aron – Ideali i istina

Priča o paralelnim životima dvojice velikih francuskih intelektualaca, Sartru i Aronu, mogla bi se podvesti pod naslov Bertolučijevog filma – Dvadeseti vijek. Obojica su rođeni u Parizu 1905., drugovi iz školskih dana; iste godine -1924., diplomirali su na prestižnom pariskom univerzitetu, izučavali prije Drugog svjetskog rata u Berlinu njemačku filozofiju, […]