Tag: zen budizam

Anatomija Fenomena

Život i duh budizma [Tema: Zen]

Zen budizam i psihoanaliza – XVI dio Piše: D.T. Suzuki ŽIVOT I DUH BUDIZMA Da bismo ovo razjasnili i opravdali tvrdnju da zen prenosi suštinu budizma a ne njegovo formulisano vjeruju zabeleženo u spisima, treba da duh budizma oslobodimo svih spoljašnjih oplata i dodataka, koji nas ometajući delovanje njegove prvobitne […]

Anatomija Fenomena

Kad sitni ljudi imaju puno dokolice izmisliće svakakve rđavštine [Tema: Zen]

Zen budizam i psihoanaliza – XIV dio Piše: D.T. Suzuki Veliki doprinos Kineza budizmu jeste njihova ideja rada. Prvi smišljen pokušaj da se rad postavi kao jedan vid budizma načinio je pre hiljadu godina Hjakudžo, utemeljivač posebnog zenovskog manastirskog sistema, odvojenog od drugih budističkih institucija. Do Hjakudža, budistički kaluđeri su […]

Anatomija Fenomena

O, poštovana gospodo, šta tražite tako zaposleno idući iz mesta u mesto? Samo će vam tabani postati još ravniji [Tema: Zen]

Zen budizam i psihoanaliza – IX dio Piše: D.T. Suzuki 8. Čoveka jakog karaktera ljudi nipošto neće skrenuti na stranputicu. Ma gde pošao, on je svoj gospodar. Ma šta uradio, dobro je. Čim se javi makar jedna sumnja, um naseljavaju zli duhovi. Čim bodisatva posumnja, pružena je zgodna prilika đavolu […]