Month: February 2014

Jasan Pogled

Šta je ostalo od mojih knjiga

Piše: Čarls Simić Nema ničeg tajanstvenijeg i lepšeg nego kad nam neka jezička bravura – visprena dosetka, poučno zapažanje, živopisna stilska figura pronađena u knjizi ili preneta u razgovoru – ostane u svežem sećanju kada tolike stvari koje su nas nekad zanimale padnu u zaborav. Ovih dana s nevericom gledam […]

Jasan Pogled

Strah i trepet, a ne ljubav i poštovanje

Dragi Hašime, Do­đe ne­ko čud­no vri­je­me, dra­gi moj vr­li pri­ja­te­lju, sa­pat­ni­če i sa­bor­če, ka­da se čo­vjek, ma gdje bio i ma ka­ko ži­vio, osje­ti usa­mlje­nim. Na­dam se, ple­me­ni­ti pri­ja­te­lju, da ne­ćeš za­mje­ri­ti mo­joj po­tre­bi da ti se po­ža­lim i, ka­ko bi to vjer­ni­ci re­kli, da se is­po­vi­je­dim. Ma­da is­po­vi­jest, kao […]

Anatomija Fenomena

Dostojevski [Tema: Bukovski]

Uzа zid, streljаčki stroj nа gotovs a ondа je pomilovаn. A štа dа su strijeljаli Dostojevskog prije nego što je nаpisаo sve to? Pretpostаvljаm dа ne bi ni bilo vаžno, ne direktno. Postoje milijаrde ljudi koji gа nikаd nisu čitаli i nikаd neće. Ali kаd sаm bio mlаd, znаm dа […]

Anatomija Fenomena

Predosjećanje ludila [Tema: Sioran]

Nikada ljudi neće shvatiti zašto neki od njih moraju poludjeti, zašto postoji, kao neumoljiva kob, ulazak u haos, gdje lucidnost ne može da traje više od munje. Najnadahnutije stranice koje odišu apsolutnom lirikom u kojima si zatočenik totalnog pijanstva bića, organskog ushićenja, mogu biti napisane samo nervoznom tenzijom, tako da […]

Jasan Pogled

Burek, jogurt, pivo – dilema dobrog građanina

Li­ri­ka, epi­ka, dra­ma… Ne ide mu taj niz, do­bro je znao. Is­ku­stvo mu go­vo­ri da se oka­ne po­gi­belj­nog si­ste­ma. Ne­što mo­ra da ot­pad­ne kao su­vi­šak, kao kob­na gre­ška. Ono što mu naj­vi­še sme­ta, naj­te­že je žr­tvo­va­ti, slu­tio je da­ni­ma, mje­se­ci­ma, go­di­na­ma već. Obič­no to ta­ko bi­va. Naj­sla­đe je ono što […]