Month: October 2014

Jasan Pogled

Vladaj, vlado!

Kao pr­vo, po­li­ti­ča­ra bi tre­ba­lo da od­li­ku­je pot­pu­na če­sti­tost (pra­ved­nost). Po­sje­du­ju­ći nju, on je imun na opa­snost od ko­rup­ci­je i ne­po­ti­zma kao pri­vi­le­go­va­nja ro­đa­ka i lič­nih (par­tij­skih) pri­ja­te­lja. Ka­ko bi po­li­ti­čar bio do­bar, vr­le pri­ro­de, on mo­ra po­sje­do­va­ti sen­zi­bil­nost za in­te­res svo­jih gra­đa­na i za ne­vo­lje ko­je po­ga­đa­ju na­rod, po­ve­za­no […]

Jasan Pogled

Kako odoleti Milu

  Piše: Marko Milačić Umesto da se druga Srbija dodiruje sa prirodnim saveznikom – drugom Crnom Gorom, onom koja besomučno priziva smenjivost vlasti, demokratiju i slobodno društvo. Ne, čini se da joj je bliža adresa – prva Crna Gora. Prva familija. Đukanović i njegovi Tužna je to i farsična istina […]

Konkursi

Konkurs za prvi broj književnog časopisa „Trideset tri“

  „Klepsidra izdavaštvo“ pokreće novi književni časopis „Trideset tri“. Časopis je zamišljen kao prostor za prezentiranje književnih radova mladih autora (do 33 godine) s područja bhsc jezika i šire. Časopis će zasad imati sljedeće rubrike: Preporučena pošta (preporuke poznatih pisaca za djela mladih pisaca, uz nekoliko neobjavljenih pjesama, pričom ili ulomkom […]

Jasan Pogled

Nakon snova i nadanja

Da li postoji alternativa – horizont nade? Koliko daleko može ići otuđenje? Da li društveni sitem postaje dominantno virtuelna kategorija – relativna stvar? Šta su danas socijalizam, kapitalizam, liberalizam? Ako sam socijalista u Njemačkoj, da li sam socijalista u Srbiji ili Crnoj Gori? Je li internacionalizam – globalizacija ako sam […]

Jasan Pogled

Subverzivni potencijal Karlosa Kastanede

Piše: Lana Bunčić Stari-novi prijepori oko autentičnosti Castanedine antropologije Sveučilište u Kaliforniji objavilo je 1968. godine knjigu studenta antropologije Carlosa Castanede,Učenje Don Juana: znanje Yaqui Indijanaca. Gotovo istodobno pokrenuta je jedna od najvećih kontroverzi u antropologiji – jesu li Castanedine knjige (sveukupno njih dvanaest) zaista izvještaj s terenskog rada i susreta sa […]