Jasan Pogled

Nakon snova i nadanja

bor

Da li postoji alternativa – horizont nade?

Koliko daleko može ići otuđenje?

Da li društveni sitem postaje dominantno virtuelna kategorija – relativna stvar?

Šta su danas socijalizam, kapitalizam, liberalizam?

Ako sam socijalista u Njemačkoj, da li sam socijalista u Srbiji ili Crnoj Gori?

Je li internacionalizam – globalizacija ako sam komunista u Kini a nijesam u Americi ali je to isto?!

Da li je revolucija uvijek pretpostavka evolucije?

Kako prepoznati revoluciju danas?

Zašto je papa Franjo javno rekao da je počeo Treći svjetski rat?

Zašto svi ćute o tome?

Ako empirijski reagujemo na ponavljanje istih ili sličnih događaja koliko ćemo, kao ljudi, uspjeti da sačuvamo sebe? Od nas, dakako.

Je li moguć diskontinuitet sila akcije i reakcije?

A solidarnost “Brčko – Banovići”?

Zašto danas, osamdeset godina docnije, ne postoje internacionalne brigade protiv zla već samo na strani zla, u Siriji i Iraku?

Znači li to da su danas samo religiozni fašisti svugdje to isto?

Ako su Kurdi socijalisti zašto nema francuskih brigada u Siriji?

Udruženi idejom zla današnji fašisti odlaze u Siriju podjednako iz Kanade, Engleske i Bosne.

Nije li onda neoliberalni koncept materijalističkog svijeta pobijedila ideja zla?

‘Oćemo li uskoro kopati oči jedni drugima, za šaku dolara?!

Ko odrubljuje glave i kamenuje žene na Bliskom istoku? Koliko su daleko od nas?

Bosanski derviš nekunoć u emisiji govori o kultu ispijanja kahve i kaže da se nekada kahva ispijala da bi se ljudi lijepo razgovorili. Danas je, kaže derviš, kahva povod da se kritikuje i jadikuje. Na sve! Ali, zaključuje on, sve je to samo stanje svijesti i usljed opštih okolnosti ljudi su skloniji svjesno gledati negativnije.

Opšte okolnosti?

Šta izaziva negativno stanje svijesti kod ljudi?!

Živimo li u izobilju 21. vijeka? Hrana, odjeća, destinacije za odmor. Digitalizacija rada.

Zašto gunđamo?

Je li sreća demagoška kategorija, pa je dovoljno ponavljati mantru?

Odglumiti sreću. Smile and make selfie.

Kompetitivnost na online socijalnim mrežama!

Da li je naše “Vrijeme srećnih i zadovoljnih” – fejsbuk profila?!

Možda smo blizu nekog kraja?

Ako jesmo onda smo jednako blizu nekog početka!

Novim početkom uvijek se porodi nova ideja?!

“Smrt fašizmu!”

Ima li je?

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.