Month: February 2016

Art

U jesen, u ljeto

Locusta migratoria Skakavci. Zadnje noge, duge i snažne, upotrebljavaju za skakanje. Organ sluha sa istaknu­tom, čvrsto zategnutom bubnom opnom, smješten je sa obje strane prvog trbušnog segmenta. Neke vrste tropskih skakavaca migriraju u rojevima. Jedan roj nad morem koje se jednom davno razdvojilo da prođe izabrani, božji narod, protezao se […]

Jasan Pogled

Pedagogogija

  Glupost je način da se tupavost sprovodi u djelo sa nadmenošću i istrajnošću Umberto Eko Da­kle, ni­je ri­ječ o pe­da­go­gi­ji, obra­zo­va­ni i vas­pi­ta­ni moj ze­mlja­če. I ovo u na­slo­vu ne­ma ve­ze ni sa an­ti­kom ni sa na­u­kom. Ni sa onim pra­dav­nim ro­bo­vi­ma ko­ji su vo­di­li dje­ča­ke i us­put im […]

Anatomija Fenomena

Tesla: Veliki duh [Tema: Tesla]

S vremena na vreme, u retkim intervalima, Veliki duh otkrića silazi na zemlju da saopšti neku tajnu koja treba da unapredi čovečanstvo. Bira najbolje pripremljenog, najzaslužnijeg i šapuće mu tajnu na uho. Dragoceno saznanje dolazi kao bljesak svetlosti. Kad shvati skriveno značenje, srećni izabranik vidi čudesnu promenu: pred njegovim ushićenim […]