Art

Art

Nebo modro

  Nebo modro           Toliko si lijepa da to nije baš normalno – rekao je.          I to ne samo izdaleka, ovako kada ti se približim i zagledam ti se u oči pomislim da se mogu lako onesvijestiti. Od ljepote. Od tog modrog u […]

Art

Kapi – Samo naviše

-Samo naviše – rekli su namreškani starci i smežurane babe. -Samo naviše – ponovila su musava djeca sa vjencima smokava i teglama malina. -Samo naviše – potvrđuju začečereni momci otrovani rakijom na pripeci. Ječala je mašina mučeći se. -Samo uzbrdo – ponavljam otirući hladni znoj. Budim se na mračnoj zaravni. […]

Art

Nebo plavo

Nebo plavo –          Svi se tamo mrze – rekla je mužu. Rekla mu je: –          Ne mogu više. –          Prava mržnja, ogovaraju, atmosfera je užasna. –          Tužna sam. Muž je čitao novine i promrmljao: –          Šta da radiš, tako je svuda. Vrijeme je takvo. –          Neću – rekla je. Iz […]

Art

Kapi – Ušli smo u Crni biser

Ušli smo u ‘’Crni biser’’. Bećir je običan, punačak, lagano poguren, glavat, razbacane oprljene brade, dobrih očiju iz kojih teče plavetnilo. Otpijamo ćutke, dime se potrošene riječi kao čaure. Na mokro staklo lijepe se pihtijasta lica, rastapaju se, nestaju. Oživljuju mrtvi u mom strahu, brčkaju se u plićaku, otresaju kapi, […]