Art

Reciklirana pjesma

Foto: Road trip with Ray

Nisam stigla da potrošim bočicu parfema
u koju sam zatvorila sve tvoje mirise
(na predratni vonj pamfleta sad zaudara
na dame s lisicama oko vrata).

I dok puštam perle kišnice da otiču niz kanalizaciju  –
Javljaju li ti da još te spiram?

Pravim letak od onog jednog kratkog bljeska čiste evidencije (ja i ti)
kačim za njega onu jedinu našu, tvoju i moju sliku
na kojoj stojimo kao dvije “drvene marije” što glume
Robespijera i Jovanku na gubilištu sreće
pred kojom su pokorno sagnuli glave u strahu.

Nemam šta da recikliram.

Pitam ljude da li se sjećaju one stare partizanske pjesme
u kojoj se pominju naša dva imena
kao gorski bor i jela mladica
stidljivo o njega oslonjena.

Nisam stigla da potrošim ti karmin na usnama
Suv je sad kao tetrapak koji buđa u praznom frižideru
kao mokar pas kojeg si ostavio onda pred vratima
(od njegove sam dlake isprela ćebe).

A već je počinjao prvi snijeg i sve je bilo tako čisto
(trolejbusi nisu stigli da ga blatom isprskaju,
ni mi ga nismo stigli izgaziti a već je postao blatnjava bljuzgavica).
Prekrila je onaj jedan kratak bljesak čiste evidencije (ti i ja).

Javljaju li ti da još te spiram?

Govorila sam ti da budeš Pasternak i da ga zavoliš (snijeg).
(Ne mene. Ili psa-ćebe).

Pogledao si me očima koje su ubile svu romantiku u korijenu.
I cvijet nije mogao da se otvori tračku sunca
koje se stidljivo probijalo kroz roletne onih mračnih popodneva
u kojima me nisi tražio.

Nemam šta da recikliram.

Nisam stigla da te potrošim
I ostao si sav na meni.

Javljaju li ti da još te spiram?

Da ispiram imenom tvojim i usta i utrobu i grlo –
da želim da čuješ ovu moju slabašnu od riječi osvetu
kojom te grizem
ali se nekom čudnom inverzijom ugrizi na mojoj koži reflektuju.

I sva sam modra od iluzionizma plavetnila
koje se otvara kao rana nadamnom.

Rana koja se ukazala od prolomljenog ogledala neba
u kojem se ogledam,
ali ne vidim, sebe ne vidim.

Vidim samo isječke i onaj kratak bljesak evidencije (ti na meni).

Ja nemam šta da recikliram.

Katarina Sarić

O autorki:

Katarina Sarić, 10. 03.1976. živi i stvara između rodne Budve i Beograda.
Na FF-u Nikšić diplomirala je filosofiju a potom jezik i južnoslovenske književnosti a na FPN-u Podgorica završava postdiplomske studije iz socijalne politike i socijalnog rada.
Piše društveno angažovanu poeziju, prozu i esejistiku.
Autorka je 11 samostalnih izdanja, zastupljena  u brojnim koautorstvima, antologijama, zbornicima, na svim važnijim regionalnim portalima.
O njenoj su poeziji i prozi napisani naučni radovi. Djela su joj nagrađivana, prevođena i objavljivana u regionu ali i  na svjetskoj literarnoj sceni:
 “Seks i provincija” kolumna, Diogen, 2014. “Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva ” FF Nikšić, 2017.,“Minervinim tragom” – antologija crnogorskog ženskog proznog stvaralaštva, FKCJ, 2018. “Personalni karusel – šizofrena zbirka” JU Narodna biblioteka Budva, 2018. “Paf-poezija -Arto”, Podgorica, 2019.
U prevodu na engleski jezik: “The Baffler” USA, “Balkan poetry today” UK, “The Wagon” Chennai, India, “ Pratik a magazine of contemporary writing” Nepal, međunarodnoj antologiji novih glasova “East  meet West Anthology“ India, “Epoque press”, Brighton i Cheltenham UK.  World Literature Today, 2020.

Makedonski: “Revija Branuvanja” 2014. i “Sovremenost” 2019. i romski: “Savorre amen sam e Devleske čhave” 2017. “Ašunen RRomalen” 2018.

Izbor iz političko-erotske poezije objavljuje u specijalnoj izdavačkoj kući za avangardna i ekscentrična djela svjetskih umjetnika “ Black Scat Books” California.

Uvrštena je izborom iz socijalne poezije u ediciju “Artifact Nouveau” kao materijal za čitanje na seminarima i kursevima Delta Koledža, Kalifornija za 2019. god. i World Literature Today, 2020. (work in progress).

Samostalna izdanja:

,,S one strane svjetlosti” – roman, 2011.
 ,,Caligat in Sole” – filosofsko-fragmentarna trilogija, 2012.
 ,,Nađa, uspori, zgazićeš pticu!” epistolarni roman, 2014.
,,Amputirani” – roman, 2017.
,,Akutna ženska sedmica” – zbirka priča, 2017.
 ,,G-đice Teatralne” – zbirka poezije, 2017.
,,SvejAdno mi je i ostale dijagnoze socijale” – poetska zbirka, 2018.
,,Kamijada i Kamiseja” – dvotomna savremena epika, 2018.
,,Moja Indija” – OM journay – putopis, 2019.
“Golo meso” – životopis, 2019.
“Glasswing F13 sl. Greta Otto” – halucinogeni dnevnik, 2020. (work in progress)

Ostavite komentar: