Anatomija Fenomena

Čičikovljevi doživljaji (2) [Tema: Bulgakov]

2

Pojavljivao se svuda i sve je očarao klanjanjem pomalo u stranu i neverovatnom erudicijom, kojom se uvek isticao.

– Ispunite anketni list.

Pavelu Ivanoviču su dali anketni list čitav aršin dugačak i na njemu stotinu najpodmuklijih pitanja: te odakle je, te gde je bio, te zbog čega…

Nije prošlo ni pet minuta, a Pavel Ivanovič je ispunio čitav anketni list. Samo mu je uzdrhtala ruka dok ga je predavao.

“E”, pomislio je, „kad sad pročitaju kakva sam ja cvećka, bogme…”

Ali se baš ništa nije dogodilo.

Prvo, anketni list niko nije čitao, drugo, on je dospeo u ruke gospođice-arhivistkinje koja ga je sprovela po običaju: umesto da ga uvede u delovodnik, ona ga je izvela iz delovodnika i zatim smesta negde zaturila, tako da se anketnom listu izgubio svaki trag.

Čičikov se osmehnuo i počeo da službuje.

Mihail Bulgakov

Nastaviće se

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.