Anatomija Fenomena

Ćutanje bilja [Tema: Šimborska]

Foto: Annie Spratt

Jednostrano poznanstvo između mene i vas
ne razvija se najgore.

Znam šta je listić, šta latica, klas, šišarka, stabljika,
i šta se s vama događa u aprilu, a šta u decembru.

Iako je moja zainteresovanost neuzvraćena,
nad neke od vas specijalno se saginjem, a pred nekim dižem nos.

Imam za vas imena:
klen, čičak, lijander,
vresak, venja, imela,
nezaboravak,
a vi za mene nijedno.

Naše putovanje je zajedničko.

Za vreme zajedničkih putovanja razgovara se,
razmenjuju opaske o vremenu,
ili o stanicama minulim u zaletu.

Ne bi nedostajale teme, jer nas mnogo šta vezuje.

Ista nas zvezda u istom radijusu drži.

Na osnovu istih zakona bacamo senke.

Pokušavamo nešto da znamo, svako na svoj način,
a i ono što ne znamo slično je.

Kako znam i umem objasniću, samo pitajte:

šta je to gledati očima,
zašto mi srce kuca

i zbog čega moje telo nema korenje.

Ali kako odgovarati na nepostavljena pitanja,
ako si uz to neko
za vas tako ništavan.

Šiprag, šumica, livade i rogoz –
sve što govorim je monolog,
i vi ga ne slušate.

Razgovor sa vama je nužan i nemoguć.

Neodgodiv u užurbanom zivotu,
mada odložen za nikad.

Vislava Šimborska

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.