Notes

Ežen Jonesko – Politika je od čovečanstva napravila ludnicu 

Kultura je, u principu, neodvojiva od politike. I kultura, i politika su deo našeg života. A u stvari, kulturu čine umetnost, filozofija i metafizika, nauka, religija kao i svi drugi oblici duhovnog života. A politika bi morala predstavljati neku vrstu nauke ili umetnost uređivanja naših odnosa, tako da život u društvu učini podnošljivim, da bude život, u pravom smislu, kulturni; međutim, ona u naše vreme, prednjači nad svim ostalim manifestacijama duha.

U poslednjih tridesetak godina politika je nametnula apsolutni prioritet. Ako je nekada imala za cilj da organizuje bilo koje društvo, sada, na anarhičan način, organizuje samo radi organizovanja, odnosno, u samoj suštini, dezorganizuje kulturni kompleks upravo na štetu metafizike, vodilje umetnosti, duhovnosti, pa čak i nauke. Pošto se, dakle, razvila tako da zadire u sve čovekove aktivnosti, politika je od čovečanstva napravila ludnicu. Ona je, u stvari, bezumna bitka za moć koja mobiliše i stavlja pod svoj monopol celokupnu energiju modernog čoveka. Ona, zapravo, briše i ideologiju, i filozofiju, i umetnost, a u totalitarnim zemljama i nauka joj je podređena. Dakle, znanje i stvaralaštvo su njeni sužnji. Kada kažemo da nema više ideologije ni filozofije, to onda znači da vladajuća politika ne dozvoljava nijednu doktrinu, nikakav oblik slobodnog mišljenja. A u stvari, svaka politika bi morala da se usmerava ka onim ciljevima koji je stalno vuku napred. Kako je religija odumirala, ili je uspavana, marksizam je bio jedinstvena doktrina koja je mogla da povede političku borbu za čovekovo oslobođanje, za slobodu njegovog duha; mogla je baš ona da pruži duhu punu slobodu u kojoj bi došao do filozofskih i naučnih saznanja, i najzad do pitanja o našem krajnjem ishodištu. Umesto očekivanog oslobađanja, politika se pretvorila u ograničenu i fanatičnu angažovanost, odbija svaku kritiku, ne dopušta bilo kome da je stavi pod znak pitanja. Politika ne može opstati bez podrške filozofije. Međutim, ona postoji i napreduje ugrožavajući svako fundamentalno verovanje.

Iz dela Čovek pod znakom pitanja

http://www.artnit.net/dru%C5%A1tvo/item/3376-e%C5%BEen-jonesko-politika-je-od-%C4%8Dove%C4%8Danstva-napravila-ludnicu.html

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.