Anatomija Fenomena

Jednom je nijednom [Tema: Benjamin]

Foto: Miquel Parera

Najčudnovatiji dokaz za to nalazimo u erotici. Dokle god se trudite da, uz stalnu sumnju da li će vas uslišiti, pridobijete neku ženu, ispunjenje vaše želje može da se odigra samo u vezi s tom sumnjom, naime kao oslobođenje, kao odluka. Ali tek što je ona ostvarena u tom obliku, onda može na njeno mesto da se pojavi neka nova, nepodnošljiva čežnja za ispunjenjem, čistim i golim. U našem sećanju prvo ispunjenje je više ili manje apsorbovano u odluci, dakle u njenoj funkciji u odnosu na sumnju, i ono postaje apstraktno. Tako ono Jednom, ako se meri prema golom, apsolutnom ispunjenju, može postati Nijednom. Obrnuto, to golo, apsolutno ispunjenje može, u erotskom smislu, da izgubi svoju vrednost golog, apsolutnog ispunjenja. Tako, ako nam neka banalna avantura, brutalno i nenadano iskrsne u sećanju, ona nas povezuje s telom, i mi taj Prvi put poništavamo i nazivamo Nijednom, jer tragamo za putevima bekstva svojih nadanja da bismo iskusili kako se žena pred nama uzdiže kao tačka ukrštaja tih puteva. U Don Huanu, srećnom detetu lјubavi, tajna leži u tome kako on munjevito, u svim svojim avanturama, odluku i najslađe osvajanje istovremeno donosi i postiže, podgreva nadanje u opijenosti i anticipira odluku u veštini zadobijanja. To uživanje jednom-za-svagda, to ulančavanje vremenâ, može biti izraženo jedino muzički. Don Huan iziskuje muziku kao vatreni pehar lјubavi.

Valter Benjamin

Prevod: Jovica Aćin

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.