Tag: valter benjamin

Anatomija Fenomena

Dekadent po savjesti – Ili Charles Baudelaire po Walteru Benjaminu [Tema: Bodler; Benjamin]

Benjaminova fascinacija Parizom kao gradom apsolutne modernosti ponajviše je zapravo fascinacija s poetskim kazivanjem Baudelairea s kojim gotovo doslovno i simbolički otpočinje ne samo književni modernizam, već i duhovno očitovanje novoga stila epohe bezuvjetnoga napretka u znanosti, tehnologiji i društvenome ustrojstvu kapitalizma kao i nazatka u etičkoj indiferenciji spram ljepote […]

Anatomija Fenomena

Nasilje naše svagdašnje – Arendt +/vs Benjamin [Tema: Benjamin]

Niže podastrijeti tekst nema nikakvu namjeru znanstvene akribije. Postulat je to koji se ne smije zanemariti pri njegovu čitanju. Punctum! Nadalje, ispisivač niže podastrijetih redaka drži kako je već i sama namjera nekog znanstveno-filozofijskog teksta „drveno željezo“.* Ovaj moj prilog raspravi oko vrlo pedantno obrazloženih toponima prve ljetne filozofske škole […]

Anatomija Fenomena

Preblizu [Tema: Benjamin]

U snu se nalazim na levoj obali Sene, ispred Bogorodičine crkve. Smatram da se nalazim na tom mestu, ali nema ničeg što liči na Bogorodičinu crkvu. Tu su jedino poslednji ostaci masiva nekog zdanja od opeke nad kojim se izdiže visoka drvena mešalica za beton. A ja sam obuzet čežnjom. […]

Anatomija Fenomena

Prećutkivanje planova [Tema: Benjamin]

Nema mnogo praznoverica koje su toliko raširene kao praznoverica koja lјude sprečava da drugima govore o svojim najvažnijim namerama i planovima. Takav stav ne prožima samo sve društvene slojeve već se odnosi na čovekove motivacije od svake vrste, od najbanalnijih do najskrovitijih. On izgleda tako očevidno i razborito da će […]

Anatomija Fenomena

Kratke senke [Tema: Benjamin]

Kad se primiče podne senke bivaju samo još crni, oštri rubovi podno stvari, i spremne su da se, bezglasno, nepredvidivo, povuku u svoju jazbinu, u svoju tajnu. Tada je, u svojoj zbijenoj, napregnutoj punoći, kucnuo čas Zaratustre, mislioca u „podnevu života“, u „letnjem vrtu“. Jer, poput sunca u zenitu, saznanje […]

Anatomija Fenomena

Tajni znak [Tema: Benjamin]

Usmeno se prenose ove Šulerove reči: U svakom saznanju, govorio je, morala bi biti sadržana čestica apsurdnosti, kao što zapažamo da drevne šare na ćilimima ili ornamentalni frizovi uvek negde neznatno odstupaju od svoje jednoličnosti. Drugim rečima: nije presudno napredovanje od saznanja do saznanja, nego je odlučujuća naprslina u svakom […]