Tag: valter benjamin

Anatomija Fenomena

Kratke senke [Tema: Benjamin]

Kad se primiče podne senke bivaju samo još crni, oštri rubovi podno stvari, i spremne su da se, bezglasno, nepredvidivo, povuku u svoju jazbinu, u svoju tajnu. Tada je, u svojoj zbijenoj, napregnutoj punoći, kucnuo čas Zaratustre, mislioca u „podnevu života“, u „letnjem vrtu“. Jer, poput sunca u zenitu, saznanje […]

Anatomija Fenomena

Tajni znak [Tema: Benjamin]

Usmeno se prenose ove Šulerove reči: U svakom saznanju, govorio je, morala bi biti sadržana čestica apsurdnosti, kao što zapažamo da drevne šare na ćilimima ili ornamentalni frizovi uvek negde neznatno odstupaju od svoje jednoličnosti. Drugim rečima: nije presudno napredovanje od saznanja do saznanja, nego je odlučujuća naprslina u svakom […]

Anatomija Fenomena

Drvo i jezik [Tema: Benjamin]

Popeo sam se uz obronak i legao pod neko drvo. Bila je to topola ili vrba. Zašto nisam zapamtio vrstu? Zato što je, dok sam gledao u krošnju i pratio njeno lelujanje, u meni odjednom tako uzavreo jezik da su, u mojoj prisutnosti, jezik i drvo još jednom namah obavili […]

Anatomija Fenomena

Rulet [Tema: Benjamin]

Kao i svaka druga strast, rulet nudi saznavanje svog lica sa iskrom koja, u području tela, skače iz jednog središta u drugo, mobilizujući tek ovaj tek onaj organ, i u njemu sabira i omeđava čitavu egzistenciju. Tu je predah odobren desnoj ruci pre nego što kuglica upadne u odelјak. Nalik […]

Anatomija Fenomena

Dobro pisati [Tema: Benjamin]

Dobar pisac ne kaže više nego što misli. A iz toga proističu mnoge stvari. Kazivanje, naime, nije samo izražavanje nego je i realizovanje mišlјenja. Kao što hodanje nije samo izražavanje želјe da se dospe do nekog cilјa nego i njeno realizovanje. Ali, to realizovanje, od koje je vrste? Od uvežbanosti […]