Konkursi

Konkurs Kreativne Evrope za saradničke projekte 2015.

creative-europe-for-web

Evropska komisija raspisala je u okviru programa “Kreativna Evropa” konkurs za evropske saradničke projekte koji počinju 2015. godine, a otvoren je do 1. oktobra 2014.

Konkurs se odnosi na saradničke projekte manjeg obima, što znači da su grantovi EU mogući do 200.000 evra (60 odsto ukupno mogućeg budžeta), kao i za veće saradničke projekte, koji podrazumevaju grant EU u maksimalnom iznosu od 2 miliona evra (50 odsto ukupno mogućeg budžeta). Za obe kategorije maksimalno trajanje projekta je 48 meseci.

Konkurs je otvoren za projekte kojima Evropska komisija želi da podrži kulturne i kreativne sektore koji deluju transnacionalno i internacionalno. Time se promoviše cirkulacija kulturnih i kreativnih radova i transnacionalna mobilnost kulturnih i kreativnih aktera, posebno umetnika. Cilj podrške je, takođe, i unapređenje pristupa evropskoj kulturnoj i kreativnoj produkciji, kao i povećanje njene dostupnosti novoj i široj publici. Takođe, podrška saradničkim projektima doprinosi inovativnosti i kreativnosti u sektoru kulture.

Podrška je namenjena saradničkim projektima čiji je cilj razvoj veština, znanja i know-how, uključujući i primenu digitalnih tehnologija; testiranje inovativnih pristupa razvoju publike; testiranje novih poslovnih i menadžment modela; omogućavanje međunarodne saradnje i razvoja karijera u EU i šire, omogućavanje novih profesionalnih prilika, organizovanje međunarodnih kulturnih aktivnosti, kao što su turneje, izložbe, razmena i festivali; podrška cirkulaciji evropske književnosti, stimulisanje interesovanja za i unapređenje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim radovima.

Projekti koji se prijavljuju mogu da se odnose na jedan i više kulturnih i kreativnih sektora, i mogu biti interdisciplinarni.

Rok za prijavljivanje je 1. oktobar 2014, a kandidati će biti informisani o rezultatima u martu 2015. Za april 2015. planirano je potpisivanje ugovora, a realizacija projekta trebalo bi da počne između maja i decembra 2015.

Ukupno je predviđeno 38 miliona evra za sufinansiranje projekata koji će biti odobreni na tom konkursu.

Kreativna Evropa objavila je nedavno rezultate prvog poziva za saradničke projekte manjeg i većeg obima.

Detalji o uslovima i načinu prijavljivanja mogu se naći na sajtu Kreativne Evrope

(SEEcult.org)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.