Konkursi

Konkurs Ministarstva prosvjete i sporta za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija

MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA 

o b j a v lj u j e

K O N K U R S

 ZA SUFINANSIRANJE

 MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH STUDIJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I STUDIJSKIH BORAVAKA U INOSTRANSTVU

 

1. SUFINANSIRANJE ŠKOLARINE KANDIDATIMA UPISANIM NA MAGISTARSKE STUDIJE STUDIJSKE 2010/2011. GODINE

 Ministarstvo će sufinansirati školarinu za 90 kandidata upisanih na magistarske studije u zemlji i inostranstvu studijske 2010/2011. godine, i to po 15 iz sljedećih oblasti nauka: prirodno-matematičkih, tehničko–tehnoloških, biotehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih nauka, kandidatima koji ispunjavaju uslove da:

–          nijesu u radnom odnosu;
–          imaju prosjek ocjena na osnovnim studijama veći od 9,00 (društvene i humanističke nauke), odnosno veći od 8,50 (ostale nauke);
–          imaju preporuke od strane dva profesora;
–          posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
–          im nije obezbijeđeno sufinansiranje školarine iz drugih izvora (dokumentovati ovjerenom sudskom izjavom); i
–          su državljani Crne Gore.

Kandidatima će se sufinansirati školarina u iznosu od 500 eura.
Ukoliko se prijavi više kandidata iz jedne oblasti nauka prioritet će imati kandidati sa većom prosječnom ocjena i boljim nivoom znanja svjetskog jezika.
Konkurs za ove namjene otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.

 2. SUFINANSIRANJE ŠKOLARINE KANDIDATIMA UPISANIM NA DOKTORSKE STUDIJE STUDIJSKE 2010/2011. GODINE

 Ministarstvo će sufinansirati školarinu za 42 kandidata upisanih na doktorske studije u zemlji i inostranstvu studijske 2010/2011. godine, i to po 7 iz sljedećih oblasti nauka: prirodno-matematičkih, tehničko–tehnoloških, biotehničkih, medicinskih, društvenih i humanističkih nauka, kandidatima koji ispunjavaju uslove da:

–          nijesu u radnom odnosu;
imaju prosjek ocjena na magistarskim studijama veći od 9,00 (društvene i humanističke nauke), odnosno veći od 8,50 (ostale nauke);
–          imaju preporuke od strane dva profesora;
–          posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
–          im nije obezbijeđeno sufinansiranje školarine iz drugih izvora (dokumentovati ovjerenom sudskom izjavom); i
–          su državljani Crne Gore.

Kandidatima će se sufinansirati školarina u iznosu od 1.000 eura.
Ukoliko se prijavi više kandidata iz jedne oblasti nauka sa istim prosjekom ocjena,  prioritet će imati kandidati koji imaju veći broj objavljenih naučnih radova.
Konkurs za ove namjene otvoren je 30 dana od dana objavljivanja.

 3. SUFINANSIRANJE PUTNIH TROŠKOVA ZA STUDIJSKE BORAVKE U INOSTRANSTVU I DOBITNIKE STIPENDIJA STRANIH VLADA

 Ministarstvo će sufinansirati putne troškove za kandidate dobitnike CEEPUS stipendije za drugi semestar studijske 2010/2011. godine i prvi semestar studijske 2011/2012. godine. Prijavni formular i detaljne informacije o programu nalaze se na web stranici www.ceepus.info. Za CEEPUS program sredstva će se odobriti kandidatu koji ispunjava uslove predviđene konkursom CEEPUS programa.

Za druge programe mobilnosti i stipenidije stranih vlada koje se realizuju preko Ministarstva prosvjete i sporta, sredstva će se odobriti kandidatu koji ispunjava uslove predviđene konkursom konkretnog programa.

Za programe mobilnosti i stipendije stranih vlada, Ministarstvo će sufinansirati putne troškove u iznosu do 500 eura.

Konkurs za finansiranje ove namjene otvoren je cijele godine, odnosno do utroška planiranih sredstava.

 

 

* * *

 Tekst Konkursa i prijavni formulari sa spiskom dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz prijavu, nalaze se na web stranicama Ministarstva prosvjete i sporta (www.mps.gov.me link konkursi). Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo prosvjete i sporta

Sektor za visoko obrazovanje

Rimski trg b.b., 81000 Podgorica.

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.