Art

Koračao je sam

Livadama i planinama
Bez saginjanja da ubere cvet
Ostavio ga je pčelama
Bez uspinjanja da oseti miris
Ostavio ga je leptirima.
Bejaše bos i nag
Na gorskim vrhovima.
Trnje i šiljato kamenje
Pod tabanima.
Vetar i sunce
Prekrivač tela.
Zaćuta.
Zastade.
Zažmiri.
Zadrži dah.
Oseti sve oko sebe
I sebe.
Ispusti dah
I izađe iz svog tela
I vide ceo svet.
Stajao je sam.

 

Goran Kljajić

Ostavite komentar: