Anatomija Fenomena

Naš omiljeni pesnik napisao je novu pesmu [Tema: Harms]

© Julia Gorban
© Julia Gorban

PRAZNIK

Na krovu jedne kuće sedela su dva tehnička crtača i jela kašu od heljde.

Iznenada jedan od njih radosno uzviknu i izvadi dugačku maramicu iz džepa. Pala mu je na pamet sjajna ideja – u vršak maramice svezati novčić od dvadeset kopejki, hitnuti to dole, s krova, na ulicu i pogledati, šta će od toga ispasti.

Drugi tehnički crtač je brzo shvatio ideju prvoga, pojeo je kašu od heljde, ušmrknuo se i, obrisavši prste, počeo da motri iza prvog tehničkog crtača.

Ali pažnja obojice tehničkih crtača bila je odvraćena od opita sa maramicom i novčićem od dvadeset kopejki. Na krovu, gde su obojica sedeli, zbio se događaj, koji nije mogao da prođe nezapaženo.

Domar Ibrahim prikucavao je na dimnjak dugački štap sa izbledelom zastavom.

Tehnički crtači upitali su Ibrahima, šta to znači, na šta im ovaj odgovori: “To znači da je u gradu praznik”. – “A koji to praznik, Ibrahime?” – upitali su tehnički crtači.

“Praznik je povodom toga, što je naš omiljeni pesnik napisao novu pesmu”, reče Ibrahim.

I tehnički crtači se, posramljeni svojim neznanjem, rasplinuše u vazduhu.

Danil Harms

Slučajevi

  1. januar 1935.

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.