Anatomija Fenomena

Ostrvo toplomjera [Tema: Imaginarna mjesta]

Nalazi se negdje u Atlantskom okeanu, a tako se zove jer zakon ove zemlje dozvoljava parovima da spavaju zajedno samo ukoliko su polni organi muža i žene, izmjereni specijalnim toplomjerima, dostigli istu temperature, polni organi muških stanovnika imaju neobične oblike – paralelopipedi, piramide, cilindri – i tačno odgovaraju polnim organima ženskih stanovnika. Kraljica ovog ostrva bira se među onim ženama koje su najbrže u mjerenju temperature svog sopstvenog i partnerovog polnog organa. Ova vještina se visoko cijeni na ovom ostrvu.
Stanovnici ovog ostrva rađaju se sa vidljivim znakom svoje profesije; na ovaj način svako radi ono što treba. Oni predodređeni da se bave geometrijom rađaju se sa prstima u obliku šestara; neko ko će biti astronom rađa se sa očima u obliku teleskopa; geografi se rađaju s glavom u obliku zemljinog globusa; muzičari se rađaju s aušima u obliku duvačkih rogova; hidrotehnički inženjeri rađaju se sa testisima nalik pumpama za vodu, I oni su u stanju da od rane mladosti uriniraju u dugim mlazevima. Određeni stanovnici koji se rađaju sa nekoliko od ovih karakteristika istovremeno kasnije nijesu nizašta.
Posjetioce će zainteresovati jedan čudan instrument koji se može naći samo na ovom ostrvu – preteča klavira koji umjesto zvuka proizvode bije, a koriste ga dame da bi rponašle harmonične boje za svoje haljine.

Izvor:
Deni Didro: Les Bijoux indiscrets, Pariz, 1748.

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.