Konkursi

Poziv za prijem radova časopisa “Slovo” iz Sarajeva

P O Z I V

svim zainteresiranim studentima i studenticama da pošalju i predstave svoje autorske radove iz oblasti nauke i umjetnosti i time uzmu učešće u kreiranju prvog časopisa svih studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Časopis Slovo namijenjen je studentima i studenticama ovog fakulteta, ali i drugih fakulteta i univerziteta u Bosni i Hercegovini i regijikoje/i žele predstaviti svoje radove izjedne od sljedećih kategorija: izvornih naučnih radova, pregleda članaka, historijske građe, izlaganja s naučnih skupova, stručnih članaka, prikaza knjiga i periodika, književnoumjetničkih radova, novinarskih članaka, intervjua, prijevoda, fotografije, stripa, karikature.

Oprema rukopisa

Uz radove treba poslati: 1. naslov rada, 2. ime i prezime autora/ice, 3. naziv institucije i adresu, 4. e-mail adresu, 5. sažetak i ključne riječi na bosanskom, hrvatskom ilisrpskom jeziku/summary and key words, 7. bilješke i literaturu. Naglasiti i normu kojom je tekst pisan.

Prilozi, dakle, mogu biti članci (dodiplomski, diplomski, istraživački, seminarski ili magistarski radovi), prijevodi i prikazi knjiga, književnoumjetnički radovi, novinarske forme, fotografije, karikature, stripovi. Članci trebaju sadržavati najviše 15–20 strana (cca. 8000 riječi), prijevodi 15–20 strana (cca. 8000 riječi), prikazi 3–5 strana (cca. 1500–2000 riječi), književnoumjetnički radovi: proza 5–10 strana (ccc. 5000 riječi), poezija 1–3 strana (ccc. 1000-1500 riječi), novinarske forme 3–5 strana (cca. 1500-2000 riječi).

Također, autori i autorice mogu predložiti kategoriju rada, a konačnu odluku donosi Redakcija.

Poziv ostaje otvoren do 31. decembra 2013. godine, a svoje radove možete slati na e-mail adresu:redakcija.slovo@gmail.com, ili putem pošte na adresu: Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo (s naznakom: za Časopis Slovo, Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta u Sarajevu). Za praćenje rada časopisa kao i za dodatne informacije možete nam se obratiti putemnavedenog e-maila kao i putem našeg facebook profilaili fan pagea: Časopis Slovo.

Redakcija zadržava pravo konačnog odabira radova za objavljivanje. Rukopisi se ne vraćaju. Autori i autorice odabranih radova o izboru će biti obaviješteni/e putem e-maila.

U Sarajevu, 9. decembra2013.

Redakcija časopisa Slovo

http://konkursiregiona.net/poziv-za-prijem-radova-casopisa-slovo-iz-sarajeva/

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.