Tag: Alber Kami

Anatomija Fenomena

Zapis o Kamiju [Tema: Kami]

Povodom novog prevoda Pisama nemačkom prijatelju1 Svoja Pisma nemačkom prijatelju Kami je, kako sam kaže, pisao u posebnim okolnostima, za vreme nemačke okupacije; prvo je, pisano u julu 1943. godine, objavljeno u Revue Libre a drugo, pisano u decembru 1943. objavljeno je početkom sledeće godine; te, 1944, pisana su i […]

Anatomija Fenomena

Alber Kami o odgovornosti umetnika prema svojoj kreativnosti [Tema: Kami]

Ovo je deo eseja koji je Alber Kami objavio 1957. u sklopu zbirke eseja “Stvaraj opasno” nastalih od lekcija koje je držao na Univerzitetu Upsala u Švedskoj. Ovde slavni nobelovac govori o izlišnosti sumnje u slobodu izražavanja, naročito kada spram kreativnosti stavimo društvo i politiku Usvojim molitvama, mudarac sa Istoka […]

Notes

Život kao apsurd. Esencija filozofije egzistencijalizma

Najužasniji strah čovečanstva jeste otkriće da nismo pogrešno shvatili smisao, već da smisao ne postoji. Apsurd počinje onog trenutka kada osvestimo besmislenost najbazičnijeg ljudskog ponašanja, u suštini rutinu koja prožima sam život. Glavno pitanje koje navire u ovom rutinskom življenju jeste zbog čega uopšte živeti, ako život nema smisla, i […]

Anatomija Fenomena

Pobunjeni čovek [Tema: Kami]

Alber Kami – Pobunjeni čovek Uvod Postoje zločini počinjeni iz strasti i zločini smišljeni. Nepouzdana je granica koja ih razdvaja. Ali, krivični zakonik prilično lako uspostavlja razliku među njima na osnovu predumišljaja. Živimo u doba predumišljaja i savršenog zločina. Zločinci našeg vremena nisu više ona bespomoćna deca koja su tražila […]

Anatomija Fenomena

Pustinja u Oranu [Tema: Kami]

Prinuđeni da žive pred divnim predelom, Oranci su izašli kao pobednici iz tog teškog iskušenja tako što su se ogradili neobično ružnim zdanjima. Čovek očekuje grad otvoren prema moru, okupan i osvežen večernjim povetarcem. A izuzev španske četvrti, naiđe se na grad koji je okrenuo leđa moru, koji se izgradio […]