Tag: Andrić

Notes

Sarajevo i nobelovci

Zašto sam ja baš ja, a ne ti? Zašto sam ovdje, a ne ondje? Kad je započelo vrijeme i gdje se prostor konča? Nije li život pod Suncem puki tek san? Nije li ono što vidim, čujem i ćutim tek puki pričin nekog Svijeta prije ovog Svijeta? PETER HANDKE NE/IDEOLOGIZIRANI […]

Notes

Tito, Andrić, Krleža

Autor: Simo P. Ćirković Naša troslojna biografska priča počinje u Kumrovcu 1892. Na ovo seoce i carska vlast gledala je kao na slepo crevo, gde i mesni stražmeštar, bežeći od provincijalne pomrčine, zalazi više na dobru kapljicu, nego da ispita kako se primenjuju carske naredbe, plaća porez i globa. U […]

Anatomija Fenomena

O Dnevniku o Čarnojeviću [Tema: Crnjanski]

Crnjanski pjeva mutno, ali sugestivno.” Miroslav Krleža “Problem prividne prozirnosti nekih književnih struktura postavlja se i povodom proznih dela Miloša Crnjanskog. “Dnevnik o Čarnojeviću” deluje, takođe, na prvi pogled, kao lako čitljivo i “prozračno” delo. U kompozicionom pogledu to je po mnogo čemu avangardno ostvarenje. Struktura ovog dela, kao i […]

Jasan Pogled

Kihotizam

  Do­ja­ha­lo je vri­je­me su­ro­ve sve­de­no­sti: ne­ko­me dan, ne­ko­me noć, jed­ni­ma strah, dru­gi­ma moć. Nji­ma vje­tre­nja­če i vje­tar, na­ma iz­mo­žde­ni ki­ho­ti­zam. Ki­ho­ti­zam je re­ci­div. Kad vas za­svr­bi ži­vot na le­đi­ma lip­sa­log klju­se­ta, sa­svim ovlaš, mo­že se me­di­ti­ra­ti. U su­mrač­je se sla­bo vi­di, a naj­du­blja noć za­kri­lje­na so­vom glu­va­rom ne­kad je […]

Anatomija Fenomena

Nadrealistička vježba [Tema: Jadran]

Onanija. U gustim sumračnim kukuruzištima požutjele jeseni, kraj Morave. Najopevanija srpska reka—hm. Pijem medveđu krv iz plitkih plehanih tanjira i čekam Savu Savanovića. Po nebu orgija prosuti srpski mesec—hm. Nebo ljepljivo od mjesečeve sluzi. Strah i trepet u kukuruzištima, u gaćama puž-golać. Ćurlikanje u srcu. Onanija. Žudnja za Mediteranom. Samo […]