Tag: bela hamvaš

Anatomija Fenomena

Seneka [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Od svih poznatih proznih stilova Seneka se najviše približio idealnom. Veliki prozni pisci uvek dopuštaju sebi neku retoričku dikciju, neku liriku, nešto što nije proza. Pročitaj jedno od Senekinih moralnih pisama Luciliju, i saznaćeš kako treba pisati savršenu prozu. Niče je rekao za njega: primum scribere, deinde philosophari – prvo piše pa […]

Anatomija Fenomena

Milarepa [Tema: Hamvaš]

Bela Hamvaš – Milarepa 1. Između dve visoravni sveta, između Perua i Tibeta, naizgled nema nikakve srodnosti. Južnoameričku visiju nastanjuju Indijanci; azijsku Mongoli. Prva živi gotovo sasvim u kamenom dobu; druga poseduje kulturu od više hiljada godina. Peru je izložen pljački, prvo Inka, zatim Španaca, a danas Amerikanaca; u zatvorenu […]

Anatomija Fenomena

Eshil [Sto knjiga koje bi spasio Bela Hamvaš]

Jedan od najdubljih temelja našeg života: od pradrevnih vremena nasleđena slika o visočanstvu. Bog, Nebo, More, Biće, Duša. Eshil je pesnik visočanstva: sušta veličina, sušta ozbiljna sporost, sušto nebo, more, biće, duša – sušti Bog. Bela Hamvaš Ronald Harvud u Istoriji pozorišta piše: Eshil je bio prva među najuzvišenijim ličnostima […]