Tag: Bruno Šulc

Anatomija Fenomena

Metamorfoze prostora i vremena u prozi Bruna Šulca i Gorana Petrovića [Tema: Bruno Šulc]

Stvaralaštvo kultnog poljskog pisca Bruna Šulca (1892–1942) odavno je pronašlo u Srbiji svoje verne čitaoce. Već prvo izdanje srpskog prevoda njegovih Prodavnica cimetove boje (1961) za koje je zaslužan Stojan Subotin, odigralo je zapaženu ulogu u istoriji srpske književnosti. Danilo Kiš prepoznao je u Brunu Šulcu svog poetičkog oca, o […]

Anatomija Fenomena

Šulc je moj Bog [Tema: Kiš]

Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. U obimnoj ese­jističkoj knjizi Čas ana­to­mi­je (1978) Da­ni­lo Kiš je raz­voj krat­ke priče po­de­lio na dva raz­do­blja: pre […]

Anatomija Fenomena

Domovina [Tema: Bruno Šulc]

Posle niz peripetija i promenljivih puteva sudbine, koje ovde ne želim da opisujem, našao sam se konačno u inostranstvu, u zemlji tako željenoj u snovima moje mladosti. Do ispunjenja dugih snova došlo je prekasno i u situaciji sasvim različitoj od one koju sam zamišljao. Stizao sam tamo ne kao pobednik, […]

Anatomija Fenomena

Kometa [Tema: Bruno Šulc]

1 Te godine, kraj zime je stajao pod znakom izuzetno povoljne astronomske konjunkture, Raznobojne čarolije kalendara procvetale su crveno u snegu na obalama zore. Od zapaljivog crvenila nedelja i praznika odsjaj je padao do polovine sedmice i buktali su ti prozebli dani hladnom, veštačkom, slamnom vatrom, prevarena srca su za […]

Anatomija Fenomena

Republika snova [Tema: Bruno Šulc]

Ovde, na varšavskoj kaldrmi, u ove bučne, plamene i ošamućujuće dane, prenosim se mišlju do dalekog grada naših snova, uznosim se pogledom nad ovaj predeo nizak, prostran i valovit, kao Božiji ogrtač zbačen poput šarene krpe kraj nebeskog praga. Jer čitav ovaj kraj podleže pod nebo, drži ga na. sebi […]

Anatomija Fenomena

Teatar Pashe [Tema: Bruno Šulc]

Krajem zime, dolazi red trezvenih, običnih, ničim označenih dana, dana praznog ukusa, poput velikih kolača koji se peku u četvrtak za celu nedelju, i leže u redu na polici u hladnim, belim, oblačnim popodnevima. Ti su dani izrastali iz svojih dvanaest sati kao deca iz tesnih odela i smrzavali se […]

Anatomija Fenomena

Recepcija Bruna Šulca u Srbiji – prvo poglavlje: Danilo Kiš [Tema: Bruno Šulc]

Piše: Branislava Stojanović     [XL skup slavista Srbije]   Još za života je Bruno Šulc preko raznih kontakata pokušavao da promoviše svoje književno delo van poljskog govornog područja, ali su se svi pokušaji izjalovili u tim nesrećnim godinama pred II svetski rat. Dugo posle njegove tragične smrti 19. novembra 1942. na ulici […]

Anatomija Fenomena

Druga jesen [Tema: Bruno Šulc]

Između mnoštva naučnih radova koje je moj otac započinjao u retkim trenucima spokoja i unutrašnjeg stišavanja, između udaraca nesreća i katastrofa, kojima je obilovao taj avanturistički i burni život – njegovom srcu je najbliža bila uporedna meteorologija, naročito specifična klima naše provincije puna svojevrsnih jedinstvenih osobenosti. On, baš moj otac, […]

Anatomija Fenomena

Moj otac stupa u vatrogasce [Tema: Bruno Šulc]

Prvih dana oktobra vraćali smo se s majkom iz letovališta koje se nalazilo u susednom departmanu zemlje, u šumovitom slivu Slotvinke, prožetom izvorskim šumom hiljadu potoka. Još uvek ušiju punih šuštanja jova isprepletanog cvrkutom ptica, vozili smo se velikim starim karucama, sa ogromnim krovom, kao tamna, prostrana gostionica, stisnuti među […]