Tag: frojd

Notes

Zazorni Frojd

Pisati zazorno: Freud, Cixous, Derrida – treći dio Već i sam Freud, upućujući na značenje različitih simptoma, primjećuje da je “psihoanaliza, koja se bavi otkrivanjem tih tajnih sila, mnogima i sama postala stravičnom” (2010: 38). Čak i pažljivi čitatelji Freudov pojam zazornoga i prisilu ponavljanja smatraju u najmanju ruku neobičnima […]

Notes

S onu stranu (psihoanalitičkoga) čitanja

Pisati zazorno: Freud, Cixous, Derrida – drugi dio Među čitateljima koji su se u bogatome korpusu literature o Zazoru usredotočili na Freudov tretman književnosti, u danas već klasičnome čitanju teksta Samuel Weber ističe svojevrsnu sumnju koja “dovodi u pitanje ne samo teorijsku tezu vezanu za ulogu potiskivanja u proizvodnji zazornoga, […]

Notes

Pisati zazorno

Pisati zazorno: Freud, Cixous, Derrida – prvi dio 1. UVOD U čuvenome tekstu Zazor1 (Das Unheimliche, 1919) Freud se upustio u raspravu o estetici proturječnoga, odbojnoga i mučnoga (2010: 9), dotičući se ne samo margine estetike, već i marginalnoga u dotadašnjoj psihoanalizi. Uzimajući u obzir značaj toga teksta za psihoanalizu, […]

Anatomija Fenomena

Zašto je pisac „Lolite“ mrzeo Frojda? [Tema: Nabokov]

Na jednom parčetu papira, koje datira sa početka šezdesetih godina prošlog veka, ispod naslova „Frojd“, stoji:  „Otkada sam se upoznao sa njegovim delima još dvadesetih, delovao mi je pogrešno, apsurdno i vulgarno.“ Zapis je napravio čuveni pisac Vladimir Nabokov. Džefri Grin, književnik i književni kritičar, u svojoj knjizi „Freud and Nabokov“ Vladimirovu […]

Notes

Sigmund Frojd: Dostojevski i oceubistvo [Tema: Dostojevski]

  U bogatoj ličnosti Dostojevskog mogli bismo razlikovati četiri fasade: pisca, neurotičara, etičara i grešnika. Kako da se snađemo u ovoj složenosti koja zbunjuje? U odnosu na pisca ima najmanje sumnje, njegovo mesto nije daleko iza Šekspira. Braća Karamazovi su najveličanstveniji roman koji je ikada napisan, epizoda о Velikom Inkvizitoru jedno od […]

Anatomija Fenomena

Frojdov metod je prisno povezan sa istočnjačkom mišlju [Tema: Zen]

Zen budizam i psihoanaliza – XXXII dio   Psihoanaliza i zen budizam (2)   VREDNOST I CILJEVI U FROJDOVOJ KONCEPCIJI PSIHOANALIZE Psihoanaliza je karakterističan izraz spiritualne krize zapadnog čoveka i jedan pokušaj pronalaženja rešenja. Ovo je otvoreno ispoljeno u skorašnjim vidovima razvoja psihoanalize, u humanističkoj ili egzistencijalističkoj analizi. No pre […]

Jasan Pogled

Doručak sa Frojdom

Do­bri su nas lju­di is­traj­no sa­vje­to­va­li: do­ru­čak je naj­va­žni­ji obrok. Mo­že bez ruč­ka, ali bez do­ruč­ka, ze­mlja­če, ne va­lja. Ono, ru­ku na sr­ce, mo­že i bez do­ruč­ka i bez ruč­ka, ve­če­ru da ne po­mi­nje­mo, ali ni­je do­bro. I ta­ko: dan poč­ni­te do­ruč­kom, bez ko­ga se mo­že, po­ne­kad i mo­ra, ali, […]

Anatomija Fenomena

Beleška o pojmu “melanholija” kod Frojda [Tema: Melanholija]

Ovaj tekst je preuzet iz časopisa za književnost, umetnost i kulturu Gradac (dvobroj 160/161, 2006/2007 g.). Za ovo izdanje, posvećeno melanholiji, tekstove je odabrala, priredila i napisala uvodne komentare Slavica Batos. Tekst je prevela sa francuskog jezika Aleksandra Mančić. Piše: Sabin Parmantije Osnovni pojmovi Frojdovog učenja evoluirali su u skladu […]