Tag: grad

Anatomija Fenomena

Ibansk [Tema: Imaginarna mjesta]

Grad koji se nalazi negdje na ogromnim ravnicama Istočne Evrope, na pola puta između Varšave i Urala. Tačna površina ovoga grada i broj njegovih stanovnika nijesu poznati, ali se priča da je Ibansk džinovskih proporcija, i da zauzima značajan dio Evrope i Azije. Većina njegovih stanovnika nose prezime Ibanov. Zahvaljujući […]