Tag: harvud

Anatomija Fenomena

Komedija nudi priznanje da se život ne da poreći i da je bolje uživati u njemu [Tema: Pozorište]

Ronald Harvud: Istorija pozorišta – peti dio Sada dolazi moja komedija 1 Teško je reći zbog čega izvesna publika potčinjava sebe delovanju tragedije; iz tog pitanja proistekao je veliki broj knjiga kritičkih definicija i analiza. Kada je komedija u pitanju, takav problem ne postoji. Komedija nas nagoni na smeh. Postoji […]