Tag: horhe luis borhes

Anatomija Fenomena

Neko [Tema: Borhes]

Balkh, Nišapur, Aleksandrija; ime nije važno. Možemo zamisliti tržnicu, krčmu, dvorište i u njemu visoke terase sa zastorima, reku koja je ponavljala lica pokolenja. Možemo takođe zamisliti prašnjav vrt, jer pustinja nije daleko. Načinio se krug i jedan čovek govori. Nije nam dato da odgonetnemo (kraljevstva i vekovi su mnogobrojni) […]

Anatomija Fenomena

Tumačenje [Tema: Borhes]

Posle dvadeset godina patnji i neobične pustolovine, Odisej, Laertov sin, vraća se na svoju Itaku. Gvozdenim mačem i lukom izvršava pravednu osvetu. Iznenađena i preplašena, Penelopa se ne usuđuje da ga prepozna i, da bi ga iskušala, cilja na tajnu za koju znaju njih dvoje, samo njih dvoje: da njihovu […]

Anatomija Fenomena

Osuđenik [Tema: Borhes]

Jedna od ulica koje se ukrštaju, možda Andes ili San Huan ili pak Bermeho; nije važno. U nepomičnosti predvečerja Esekjel Tabares čeka. Sa ugla ulice može osmatrati, a da ga niko me primeti, otvorenu kapiju velike zgrade koja se nalazi na stotinak koračaja. Nije nestrpljiv, ali s vremena na vreme […]

Anatomija Fenomena

Saučesnik [Tema: Borhes]

Razapinju me, a ja moram biti krst i čavli.Pružaju mi pehar, a ja moram biti kukuta.Obmanjuju me, a ja moram biti laž.Peku me, a ja moram biti pakao.Moram da veličam svaki trenutak vremenai da mu budem zahvalan.Moja hrana su sve stvari. Tačan zbir vasione, poniženje, radost.Moram opravdati onoga koji mi […]

Anatomija Fenomena

Konj [Tema: Borhes]

Ravnica koja čeka od iskoni. Iza poslednjih stabala breskvi, koje rastu pored vode, veliki beli konj sa pospalim očima čini se da ispunjava jutro. Izvijen vrat, kao na persijskim minijaturama, bujne grive i repa. Prav je i čvrst, a načinjen je od dugih krivih linija. Sećam se čudnog Čoserovog stiha: […]

Anatomija Fenomena

Dva oblika nesanice [Tema: Borhes]

Šta je nesanica? Pitanje je retoričko; odveć dobro znam odgovor. To je strahovati i brojati u gluvo doba surove, neminovne otkucaje, to je pokušavati, sa bezuspešnom vradžbinom, ravnomerno disanje, to je težina tela koje se naglo prevrće na drugi bok, to je stiskati očne kapke, to je stanje slično groznici […]

Anatomija Fenomena

Elegija [Tema: Borhes]

Tvoj je sada, Abramoviču, taj čudni ukus smrti, koji nikome neće biti uskraćen. On će mi biti podaren u ovom domu ili sa one strane mora, na obalama tvoje Rone koja neumitno teče kao ona druga starija Rona, Vreme. Tvoja će biti i izvesnost da Vreme zaboravlja svoje jučerašnjice i […]