Tag: Konstantin Kavafi

Anatomija Fenomena

Zaklinje se [Tema: Kavafi]

Zaklinje se svakog časa        da započne bolji životAli kad padne noć             sa svojim savetimasa svojim nagodbama      i sa svojim obećanjimaali kad padne noć       sa svojom sopstvenom snagom tela koje žudi i traži, istoj sefatalnoj radosti, izgubljen, ponovo vraća. Konstantin Kavafi Prevod Ivan Gađanski i Ksenija Maricki Gađanski

Art

Konstantin Kavafi – Itaka

Kada kreneš na put za Itaku zaželi da dug to bude put, pothvata pun, opasnosti i saznanja. Lestrigonaca, Kiklopa i srditog Posejdona ne plaši se! Na takve nikada naići nećeš sve dok misao je tvoja uzvišena i dok birana se osjećanja tiču tvoga duha i tvog tijela. Niti Lestrigonce, nit […]