Anatomija Fenomena

Zaklinje se [Tema: Kavafi]

Foto: Ilyuza Mingazova

Zaklinje se svakog časa        da započne bolji život
Ali kad padne noć             sa svojim savetima
sa svojim nagodbama      i sa svojim obećanjima
ali kad padne noć       sa svojom sopstvenom snagom
tela koje žudi i traži, istoj se
fatalnoj radosti, izgubljen, ponovo vraća.

Konstantin Kavafi

Prevod Ivan Gađanski i Ksenija Maricki Gađanski

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.