Tag: Radomir Konstantinović

Anatomija Fenomena

Biće i jezik [Tema: Konstantinović]

Poezija Milana Rakića je, kao i poezija Dučićeva, za mnoge (a pogotovu za one koji je nisu čitali), sinonim vrhunskog pesništva: građanska kultura početkom veka videla je u Rakiću oličenje svoga pesnika i uzdigla ga do samog mita. Njegove dve tanke zbirke pesama (Pesme, 1903. i Nove pesme, 1912), posle […]

Anatomija Fenomena

Radio drama  – Veliki Emanuel [Tema: Konstantinović]

  Uloge: Viktor Starčić Sima Janićijević Predrag Laković Antonije Pejić Reditelj: Vasilije Popović Proizvodnja: Dramski program Radio Beograda, Novembar 1959. Godine Tekst ove radio-drame objavljen je u Antologiji moderne radio-drame “Spektakulum” u izdanju Zurkampa, uz najpoznatija ostvarenja Semjuela Beketa, Ežena Joneska, Fridriha Direnmata, Harolda Pintera. Emitovana je na bavarskom radiju. […]

Anatomija Fenomena

Bora Ćosić: Pisac Filozofije palanke [Tema: Konstantinović]

U poslednjoj knjizi Radeta Konstantinovića ispričana je povest njegove prepiske s Beckettom. Tu su mnogobrojne Beckettove poruke i Radetovi komentari. Materijal nije celovit jer nedostaje deo, uništen u ulici Montalbano, rovinjskoj, na početku hrvatske slobode. Koju su pojedine osobe shvatile tako da se može upasti u tuđi dom i devastirati […]

Anatomija Fenomena

Individualizam kao funkcija duha palanke [Tema: Konstantinović]

Filozofija palanke (11) Ova smrt, kojom pojedinačnost biva svesna svog života (nalazeći, tako, svoju kolevku u svom grobu), može da uvede samo u individualizam kao u epohu pred-subjektivnosti. Neizbežno samo-prevazilaženje duha palanke pretpostavlja ovu smrt i ovaj individualizam, odlikovan istovremeno nužnim (ne-htenim) ali i predumišljajnim i zato neautentičnim nihilizmom (ili […]

Anatomija Fenomena

Smrt i filozofija palanke (2) [Tema: Konstantinović]

Filozofija palanke Pesimizam koji odlikuje epohu izlaska iz zatvarajućeg duha palanke je pesimizam usamljenog bića, bačenog u pravcu „sveta” koji počinje tamo gde počinje ovakva usamljenost, bića „prognanog” iz „sigurnosti” zatvoreno-familijarnog, strogo ograničenog sveta ali i iz „sigurnosti” van-egzistencijalne uopštenosti; ali to je i ovaj podsvesno hteni pesimizam u podsvesnom […]

Anatomija Fenomena

Sreća od nesreće kao pra-uzrok determinizma [Tema: Konstantinović]

Filosofija palanke (7) Zbog toga, pamfletizam kao objektivacija sopstvenog zla (nasilja prema zahtevima egzistencije), u ovom odbijanju filosofskog duha, kao da nema granica: iako se on najčešće ispoljava sukobom između pojedinaca (subjekata-objekata), on se ispoljava i sukobom pojedinca sa samim svetom palanke, ali duh palanke ni ovde sebi ne protivreči, […]