Tag: rani jadi

Anatomija Fenomena

Rani jadi – Eolska harfa [Tema: Kiš]

Eolska harfa Harfa je instrument koji više od bilo kojeg drugog instrumenta sjedinjuje u sebi srednjovekovnu formulu lepog (perfectio prima) i svrsishodnog (perfectio secunda); da bude dakle lepa na oko, što će reći napravljena po pravilima formalne harmonije; ali, iznad svega, da bude prilagođena svojoj osnovnoj svrsi: da daje prijatan […]

Anatomija Fenomena

Rani jadi – Kruške [Tema: Kiš]

Seljak se penje na drvo i otresa kruške koje šumno padaju u travu. One zrelije pucaju, i iz njih se izliva njihova tamna utroba boje zrelih smokava. Na njih se ustremljuju ose, opijene slašću. Seljanke, koje kiselo mirišu na znoj, lome kruške preplanulim rukama, tražeći manje zrele, sočnije. Jedan dečak, […]

Anatomija Fenomena

Rani jadi – Mačke [Tema: Kiš]

U jorgovanu iza kuće dečak je pronašao četiri slepa mačeta. Mada je po njihovom cviljenju shvatio da ih je neko odvojio od njihove majke, koja ih sada sigurno traži na drugom kraju sela, plačući po krovovima, ipak se ponadao da će ih prisvojiti neka druga mačka, neka mačka usedelica, ili […]

Anatomija Fenomena

Dok mu bištu kosu [Tema: Kiš]

“Andi, ostani posle časa”, rekla je gospođa Rigo, njegova učiteljica. Nije kazala: Andreas Sam. Nego samo Andi… Znači opet će morati da joj očisti kokošarnik – ima već dva-tri meseca kako ga nije čistio. I dok su svi lupali klupama, izlazeći, on je sedeo kao postiđen, i mislio je kako […]