Tag: Sanda Ristić Stojanović

Art

Revolucionarka

Ona je ustupak noći nekoj nerazgovetnosti. Isečak lika koji prerasta svet. Drži je parola stalnih nizova predgrađa, zagrada, ishitrenosti, egzotičnosti, približnosti. Osmatra je neka bliskost pobunjenih meridijana. Zapravo ti meridijani čuvaju zalihe njenog ponovnog stvaranja sveta. Njeno naoružanje je metafizika krvi. Njena spona između raja i pakla je fizika odmazdi. […]

Art

Portret režisera i glumice

(Jean – Luc Godard & Anna Karina) Umesto oka stvarnost,konsekvence izrečenih naših senki,armirane rečenice revolucije se mrve iobrušavaju na ponos sveta. Umesto lica,eksplozija ljubavi,traži sve što smo izrekli,traži raspeće naše erotike. Umesto ruku,solidarnost naših senki,kolone naših pripadnosti,sekvence avangardnog filma u unutrašnjosti naše ljubavi. Umesto našeg portreta,sekvenca sveta koja proganja našu […]

Art

Vojnik ostao na ratištu

U srce mu ulazi žagor smrti,Tu polaže svetProklijao kroz lobanju Sunca.Vetar ga opisuje kaoSuštinu Sunca koja leži Izrešetana,Već mnogo puta tugom,Svih oblasti trajanja.Tuga jeseni mu sklapa oči,Isijava stropoštavanje smrti,U jedno naricanjeSvih majki čekanja da seVrate vojnici. Sanda Ristić Stojanović

Art

Srce

Srce pođe u noć imitirajući dan.Srce korača kao apsurdspušta se nizpromenjivo uže odlica,snage,ćutanja,beseda,odgovora.Srce pohodi nove odluke misterija iputuje ka razmišljanjima hipersoničnog aviona o svetu i životu. Sanda Ristić Stojanović SANDA RISTIĆ STOJANOVIĆ BIOGRAFIJA Sanda Ristić-Stojanović pesnikinja i estetičarka rođena je u Beogradu 1974. godine. Diplomirala je filozofiju na beogradskom Filozofskom […]

Art

Samoća

Samoća dubičovekovu unutrašnjost,ispunjava je naglim potezima metafizike,zastorima energije koja zna napamet sunovrate noći. Samoća korača u čovekukao dvostruki ambijent vremena,vremena ogoljenog kao čovek,vremena koje maršira ka ogoljenostima našeg sveta. Samoća dubi,čovekove pesmeizvlači nova značenja izpobunjene doze sumraka,pravi figure jeseni koje rastu pod pogledom pesme.kao zakletva vremena. Samoća oseća kao čovek,razbija […]

Art

Dezorjentisanost

Trči smrt kratku deonicu,Usput joj put preora zvezdaObešena o noć,Za njom trči prepona kojaRecituje razliku izmeđuDana i noći,Trči smrt i dalje,Pored nje trči iČitav ovaj vekRazapet u umu neba nalik naPticu koja je zapravo zemlja.Trči smrt pretičućiSve svoje i naše iluzijeDa je njena trkaZapravo trka života. Sanda Ristić Stojanović

Art

Šta ćemo raditi u budućnosti

Bićemo hektar munje ubeđene da je život, bićemo protrčavanje suština po mermeru nečijeg nadrealizma, bićemo krv što kola u jednoj rečenici o svetu, stvarnost će se zakleti u hijerarhiju naših kostiju, naših pesama i naših vena, revolucije će nam reći šta ćemo raditi u budućnosti. Bićemo manjina pesama u većini […]

Art

Bandit svog vremena

Ja sam okuka stvarnosti, izletim u parole slobode, držim govor odeven u četiri strane sveta, držim govor odeven u prisnost slobode i moje krvi, držim govor u zatvorskoj jedinici svih nepravdi, držim govor odeven u moj život, držim govor u unutrašnjosti moje i tvoje slobode, držim govor izjednačen sa našim […]

Art

Afrodita na banketu XXI veka

Afrodita na banketu XXI veka, kolaju neupitnosti i upitnosti njenim venama. Pas samoće rasteruje goste jedne puzeće stvarnosti po licima surovosti, po licima ispovesti, po licima materije ušančene u sobe misterije. Afrodita na banketu XXI veka, montira goste krajnosti stvarnosti na laži epohe, na lobanje nesigurnosti, na oči bojišta koje […]

Art

Čovek

Čovek,isturen u ideji neba kao registar bola,opipava ga srodnost bola i haosa,iznedre ga tektonski poremećaji reči navisoravni bitaka, smisla, opstanka. Čovek,priklješten između dve ideje o životu i smrti,opasač tame ga steže predviđajući isturenu poziciju reči sloboda.Juriši podnevlja, vekova, padova, moraga sažimaju u sebe.Ustanci reči, vekova, brazdi našeg govora se slivaju […]