Tag: Tamo neki Luka

Anatomija Fenomena

Dijalog raskida [Tema: Kortasar]

Za čitanje u dva glasa, na nemoguć način, naravno. –          Nije baš da ne znamo –          Da, upravo to, ne pronalazimo –          Ali smo možda baš to tražili još od onog dana –          Možda i nismo, ali svakog jutra kad –          Koješta, dođe vreme kad čovek uvidi da je kao […]