Tag: zen budizam

Anatomija Fenomena

Otvori svoju riznicu [Tema: Zen]

Daiđu je posjetio učitelja Basoa u Kini. Baso ga upita: „Za čime tragaš?” „Za prosvjetljenjem,” odgovori Daiđu. „Imaš svoju ličnu riznicu. Zbog čega tražiš izvan nje?” pitao je Baso. Daiđu zapita: „Gdje je moja riznica?” Baso mu odgovori: „Ono za čim tragaš jeste tvoja riznica.” Daiđu se prosvijetlio! Od tada […]

Anatomija Fenomena

Zvuk jedne ruke [Tema: Zen]

Starešina hrama u Keninu bio je Mokurai, Tiha grmljavina. Mokurai imađaše jednog malog, dvanaestogodišnjeg štićenika po imenu Tojo. Tojo je imao priliku da vidi kako stariji učenici svakog jutra i večeri pohode učitelja u njegovim odajama, da bi primili pouku u vidu san-zena ili ličnog vođstva, pri čemu su dobijali […]