Anatomija Fenomena

Dovoljan je samo jedan pogled [Tema: Zen]

bodhidharma_and_the_martial_arts8d75b87604b4e088b5a3

Kada je vidio sliku bradatog Bodidarme, Vakuan je pitao:
– Zašto taj stranac nema bradu?

Mumonov komentar: Ako izučavate zen, stvarno ga izučavajte. Ako se prosvijetlite, to mora biti istinsko prosvjetljenje. Da biste vidjeli Bodidarmu, morate da imate njegovo lice. Tada je dovoljan samo jedan pogled. Ali ako kažete da ste ga sreli, onda ga nikada nijeste vidjeli.

Ne govori o svom snu
Pred svakom benom.
Zašto Bodidarma nema bradu?
Besmislenog li pitanja!

Ostavite komentar: