Anatomija Fenomena

Što više tražiš Put, on je sve dalji [Tema: Zen]

 

Nansen1

Džošu upita Nansena:
– Šta je Put (Tao)?
Nansen odgovori:
– Svakodnevni život – to je Put.
Džošu upita:
– Kako se može dospeti do njega?
Nansen odgovori:
– Što ga više tražiš, on je sve dalji.
– Otkud znam da je to put? – upita Džošu.
Nansen odgovori:
– Put ne pripada ni spoznajnom ni nespoznajnom svetu. Spoznaja je iluzija, nespoznaja je besmislena. Ako želiš da stupiš na pravi Put, bez ikakve sumnje, budi slobodan kao nebo. Ne reci ni da je dobar, ni da je nedobar.
Na te reči Džošu se prosvetlio.

Mumonov komentar: Nansen je mogao da otopi zaleđene Džošuove sumnje odgovarajući na njegova pitanja. Iako se Džošua prosvetlio, ne bih rekao da je dostigao Nansena. Za pravo razumevanje potrebno mu je još trideset godina.

Prolećni cvetovi, jesenji mesec,
Letnji povetarac, zimski sneg –
Ako ti um nije zatamnjen
beskorisnim stvarima,
Svako je doba podjednako dobro. 

Ostavite komentar: