Anatomija Fenomena

Tema za tapiseriju [Tema: Kortasar]

cortasar cover

General ima samo osamdeset ljudi, a neprijatelj pet hiljada. U svom šatoru general kune i plače. Zatim sastavlja nadahnut proglas, koji golubovi pismonoše nose i bacaju nad neprijateljskim logorom. Dvesta pešaka prelazi generalu. Sledi jedan okršaj koji general dobija sa lakoćom, i dve regimente prelaze na njegovu stranu. Tri dana kasnije neprijatelj ima samo osamdeset ljudi, a general pet hiljada. General, zatim piše novi proglas i 79 ljudi prelaze na njegovu stranu. Ostaje samo jedan neprijatelj, opkoljen generalovom vojskom koja čeka u tišini. Prođe noć a neprijatelj ne pređe na njegovu stranu. General kune i plače u svom šatoru. U zoru, neprijatelj izvadi polako mač i pođe prema generalovom šatoru. Uđe I posmatra ga. Generalova vojska se rastura. Izlazi sunce.

Hulio Kortasar

 

Ostavite komentar: